Kdy a jak volím

Kdy a jak volím

Volby probíhají 24.5.2019 od 14 do 22 hodin a 25.5.2019 od 8 do 14 hodin.

Volební lístky dostanete opět domů na adresu, jak jste zvyklí.

Voleb se musíte zúčastnit ve svém volebním obvodě podle trvalého bydliště. Pokud chcete hlasovat jinde, musíte požádat o volební průkaz v místě trvalého bydliště (viz níže). Průkaz platí pouze na území České republiky.

Volit mohou jen ti, kterým bude nejpozději 25.5.2019 18 let a starší.

K volbám je nutné se dostavit s občanským průkazem nebo pasem.

Po celé české republice je jen jeden seznam kandidátů, tudíž ve všech obvodech volíme jedny a ty samé kandidáty.

Do urny vhazujeme jeden volební lístek vámi vybrané strany, na kterém můžete zakroužkovat maximálně dva kandidáty.

Aby se strana dostala do Evropského parlamentu, musí dostat aspoň 5%.

Jak požádat o volební průkaz?

Osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin
Písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volba v jiném členském státu EU:

Zde se volí podle pravidel v dané zemi, které se mohou lišit. Nedožadujte se tedy volby podle českých pravidel. Můžete zde volit, jen pokud zde máte trvalý, či přechodný pohyb. Pokud nemáte a chcete volit, musíte přijet do ČR. Jiná možnost bohužel není. Na ambasádách a konzulátech se nevolí.

V jiných zemích EU volíte místní strany a kandidáty, stejně jako cizinci ze zemí EU volí naše strany a kandidáty.