Evropský parlament

  • Reprezentuje občany
  • Podílí se na tvorbě právních předpisů EU
  • Spolurozhoduje o rozpočtu EU
  • Dozor nad aktivitami EU
  • Volba předsedy Evropské komise
  • Hlasování o důvěře evropské komisi
  • Rozhoduje o přijímání nových členů EU
  • Schvaluje mezinárodní smlouvy
  • Každý občan EU má právo k němu podat petici