Kdo jsme a proč to děláme

Český dobrovolnický spolek Pulse of Europe – Czech Republic (Puls Evropy) vznikl na jaře 2017. Hlavním cílem naší organizace je hájení českého členství v Evropské unii, podpora projektu sjednocené Evropy a rozvoj sounáležitosti evropských občanů. Hlásíme se přitom k myšlenkám a hodnotám stejnojmenného panevropského hnutí. To vzniklo v témže roce, působí ve 130 městech a 16 zemí Evropy a má okolo 120 000 členů a příznivců.

Pulse of Europe vzniklo v reakci na rostoucí vlnu populismu, která hrozí podrýt základy míru, spolupráce a liberální demokracie v Evropě. Věříme, že většina Evropanů v Česku i jinde s tímto vývojem nesouhlasí a obává se ho. Chceme dát hlas všem lidem, kterým budoucnost Evropy není lhostejný.

Evropská unie není v našich očích jen soubor předpisů, pravidel a institucí, ale je také úsilím o naplnění hodnot míru, demokracie, svobody, spravedlnost, prosperity, bezpečnosti a lidských práv pro všechny Evropany. O konkrétních otázkách, jak správně nastavit vztah mezi Evropskou unií a členskými státy, můžeme debatovat. Máme však Evropu rádi a chceme ji nadále tvořit, ne bořit.

"Chceme přispět k tomu, aby Evropa byla i nadále jednotná a demokratická. Přejeme si Evropu, ve které lidská důstojnost, právní stát, svobodné myšlení, tolerance a respekt jsou samozřejmými základy naší společnosti."

Věříme, že v českém národním zájmu není pouze členství v Evropské unii, ale též plná účast v jádru Unie a zapojení do klíčových oblastí evropské integrace. Pro Českou republiku je klíčové mít slovo při reformě evropských institucí a vliv na její konečnou podobu. Potřebujeme, aby Evropská unie byla akceschopná, zaměřená na velké problémy kontinentálního rozsahu a odpovědní vůči evropským voličům.

Považujeme též za důležité, aby Česká republika zůstala svobodnou, demokratickou, spravedlivou a tolerantní zemí vyznávající evropské hodnoty. Jen tak můžeme hrát pozitivní roli v Evropě a ve světě.